Полезни съвети за: За здрава и буйно растяща трева – съветите на експерта

Затревената поляна е ключов елемент в градината. Затова тя трябва да бъде покрита с гъста наситено зелена трева, иначе казано да бъде перфектна. За съжаление реалността често е друга – тревната поляна е изпъстрена с оголени, с проскубана трева петна, по нея има примеси от мъх и бурени. Ето защо тревните площи изискват компетентни и редовни грижи, върху които обръща внимание Кристоф Вьолц, специалист на VIKING. Неговите съвети ще преразкажем с оглед на вече публикуваното по тази тема в списанието.

Правилна предварителна подготовка на почвата и терена.
Върху неподходяща почва не може да се очаква развитието на здрава и буйно растяща трева. Така например строителни отпадъци, покрити със слой глинеста почва, определено не са подходящата среда за нормално развитие на тревата. Върху такава среда успешно виреят само бурени. Ето защо, преди да се пристъпи към засяване на тревата, такава почвена среда трябва да бъде подобрена с торф и речен кварцов пясък, които ще подобрят нейната въздухо- и водопропускливост.

Косенето с рекултивиране унищожава бурените.
Когато засятата трева не расте по очаквания и желан начин, не всичко е загубено и това може да се промени. Също така растежът на бурените може да бъде силно потиснат и преустановен чрез редовното и правилно косене на тревната площ. Причината за това е, че за разлика от тревата, бурените не понасят редовното прерязване на височина няколко сантиметра, както става при косенето. Поради това редовното косене силно нарушава техния растеж и те загиват. Едновременно с това редовното косене спомага за растежа на тревата и прави тревния килим по-гъст и с наситено зелен цвят, което е белег за здрава трева. Този процес видимо се активизира, когато вместо отрязаната трева да се събира в коша на косачката, за да бъде изхвърлена, се коси с рекултивиране. Това налага косачката да бъде пригодена за такъв режим на работа. Специално конструираният за целта нож в комбинация с подходящо конфигурирания покриващ го кожух, нарязва тревните стъбла на малки късчета. По този начин окосената трева вместо да бъде изнесена извън тревната площ и изхвърлена, се връща обратно и остава на поляната. Благодарение на ситното нарязване тя бързо се разгражда до образуване на хранителни вещества, които се връщат обратно в почвата. По своя състав и количество те осигуряват на корените най-необходимите вещества, за да расте тревата здрава.

Наличието на пясък прави почвата въздухо- и водопропусклива.
Енергичното развитие на мъх се дължи често на повишената киселинност на почвата. Причина за това може да бъде влошената въздухо- и водопропускливост на почвата. Това се наблюдава често при глинести почви. Решението на проблема е в периодичната обработка на тревната площ, за която няма подходящо българоезично наименование и затова ще използваме наложилия се в градинарската практика жаргон „вертикутиране“. Извършва се с машина, чийто работен орган представлява вал с няколко ротационни ножа. При въртенето си остриетата им се врязват в почвата на дълбочина около 25 mm. От тази обработка ефектите са два. От една страна наслоеният и преплетен около стъблата на тревата филц от мъх и изсъхнали стъбла бива ефективно отстранен. От друга – надирането на почвата на дълбочината на корените на тревата подобрява нейната въздухо- и водопропускливост. Ефектът може, при това дълготрайно, да бъде подсилен, като равномерно се разхвърля фин речен пясък в количество поне 2 l/m². При необходимост и особено на оголените места той се разнася с метличка така, че да навлезе в получените вследствие обработката бразди. Оголените места се засяват повторно, като се подбира смес от семена на буйно растящи, оптимално пригодени за допълнително подхранване чрез косене с рекултивиране видове трева.

Грижи през лятото.
Летните горещини оказват неблагоприятно влияние не само върху хората, но и на тревата. Затова тя трябва да бъде поливана обилно и ежедневно. За да не прегарят листата поради причинена от водните капки концентрация на слънчевите лъчи, полива се рано сутрин или привечер. През горещите месеци трябва да се коси малко по-високо, като оптималната височина на тревните стъбла се поддържа на 5–6 cm. Така на тревните чимове се осигурява известна сянка и се намалява интензивността на изпаряване на влагата от повърхностния слой на почвата. <<  Обратно към списъка с Полезни съвети