Полезни съвети за: Не само зеленина, а нещо повече

Тревната покривка е като голям организъм, от който се нуждаят всички. Тя се състои от безбрай отделни стръкчета, всяко от които дава своя ценен принос и в нея се крият хиляди животинки и микроорганизми, които намират там храна и убежище.
Зеленият килим придава уют на градината и я прави да изглежда много по - голяма, защото тревата създава усещане за пространство.
Зеленината може да се възприема с всички сетива. Успокояващата гледка, уханието на прясно окосена трева, усещането за хладина на дебелия мек килим под босите крака, странният вкус на киселеца в устата и приказният шепот на тревата...

ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ НЕ СА КАТО ДИВОРАСТЯЩАТА ТРЕВА
Към тревните площи се поставят най - различни изисквания в зависимост от това, дали ще се използват в жилищни райони, за паркови площи, полянки за лежане до басейните, спортни игрища или зелени площи между пътните платна или покрай пътните артерии.
Семейната градина често е и място за игра и е най - добре да е с хубава, фина трева, което не пречи тук-там да бъде оставена да расте някоя и друга маргаритка, глухарче или детелина.
Няма друго такова растение от което да се изисква толкова много, както от различните видове треви. Те непрекъснато биват отъпквани и въпреки това трябва да радват окото.

КАКВО ВЛИЯЕ НА ТРЕВНАТА ПЛОЩ?

* Климат, метеорологични условия - температура, вода, сянка, светлина, вятър, студ, сняг и др.
* Вредни фактори - Болести, вредители, конкурентни растения и др.
* Почва - гранулометричен състав, стойност на pH, уплътняване, органични вещества, задръстване на вода, задържане на вода и хранителни вещества и др.
* Натоварване - утъпкване, сгъстяване и др.
* Треви - 4-6 вида трева с над 100 тревни сорта.
*Поддръжка - косене, торене, поливане, опесъчаване, аериране, вертикутиране и др. <<  Обратно към списъка с Полезни съвети