Полезни съвети за: Уреди за поддържане на жив плет и резитба на дървета

На нашите географски широчини природата почти нищо не дава даром, ако човек не полага грижи и не пролива пот. Това с пълна сила важи и за градината, била тя декоративна или овощна. Всяко растение, всеки храст и дърво се нуждае от постоянни, навременни и компетентни грижи, за да се отблагодарява, било със своята красота, било с обилна реколта от вкусни плодове. Всяка една дейност в градината изисква използване на подходящата за това машина, а водещият в света производител на ръчно преносими машини за поддържане на градината и работа в гората STIHL се е погрижил за това. Остава да изберем най-подходящите в зависимост от дейностите, които неизбежно ни очакват.
Тук ще направим преглед на машините за поддържане на жив плет, за резитба и кастрене на дървета.

Поддържане на жив плет
Създаването и поддържането на живия плет изисква системно подрязване, докато храстите и плетът като цяло придобият желаната форма и вид, станат гъсто обрасли с клонки и листа, с две думи – украса на всеки двор и градина. Те често изпълняват и друга твърде важна функция – без да загрозяват природната среда, осигуряват добра защита срещу нежеланите съседски или от улицата погледи, ограничават и обособяват зона на лично пространство и спокойствие без външни натрапници. Ако не се подрязват редовно и правилно, иначе декоративните храстите израстват нависоко и широко разклонени, губят привлекателния си вид и вместо декоративен жив плет, заприличват повече на горски пущинак. Неподдържаният жив плет оредява и просветлява, престава да изпълнява функцията си на естествена непроницаема за погледа преграда и във всеки случай не може да се смята за жива декоративна украса в градината.

Ножици с електрическо захранване
Читателите, които старателно следят съдържанието и събират списанието ни, знаят, че в началото на миналата година STIHL, които до този момент бяха развивали производството си на машини и инструменти за поддръжка на градината и гората почти изцяло с бензинови двигатели с вътрешно горене, пристъпиха към разширяване на своята продуктова гама и включиха в нея редица машини с електрическо задвижване. Така те предоставиха на клиентите си още по-широки възможности за избор на оптималната за условията и изискванията им машина. В професионалния сектор, бил той дърводобив и нарязване на дърва, поддържането на големи овощни градини и паркове, машините с бензинови двигатели STIHL са изпитаната с десетилетия марка и поради това се радват на голямо търсене. Когато обаче тези дейности се вършат в ограничен обем предимно за разтоварване, почивка и удоволствие в малка по площ градина и в близост до вилата или дома, предпочитанията често са към машините и инструментите с електродвигател. Сравнени със сходни по мощност и производителност модели с бензинови двигатели, електрическите по правило са по-леки, отделят по-малко вибрации, работят значително по-безшумно, не отделят никакви димни газове. Не на последно място по важност те са и по-евтини, по-лесни и по-евтини за поддръжка. Несъмнено дългият захранващ кабел създава известни неудобства, но в повечето случаи при използване в любителски условия предимствата им определено надделяват.
Типичен пример за казаното са ножиците за подрязване и формиране на жив плет и храсти. В този сектор STIHL има отлични традиции, затвърдени през годините от неговите бензинови модели, измежду които актуалният за момента на българския пазар е HS 81 T. Това е професионална машина, специално пригодена за поддържане на вече оформени плетове и храсти, защото реже по-фино и прецизно, което е предимство при по-тънките клонки. Тя има двустранно заточени по-къси и по-близо разположени един спрямо друг ножове, а честотата на движението им един спрямо друг е по-висока – около 5000 min–1. Широчината на рязане на ножицата е 75 cm, а двустранното заточване на ножовете позволява еднакво качествено подрязане в хоризонтална и вертикална равнина.
Успехът на ножиците, завоюван от задвижваните с бензинов двигател модели, бе разширен и развит и в направлението на електрически задвижваните машини. Може да се каже, че успехът на тези нови модели бе предизвестен, защото това са машини, които съчетават изпитаната и изпипана едва ли не до съвършенство механика на моделите с бензинови двигатели и предимствата на електрическото задвижване. От серията електрически ножици на STIHL в момента на българския пазар се предлагат двата модела HSE 41 и HSE 61. Те са подбрани спрямо характерните потребности на българския градинар и съответното търсене на пазара. Образно казано, моделът HSE 41 е най-малката и лека машина от гамата електрически ножици на STIHL, докато моделът HSE 61 заема средното място в класацията по мощност и тегло. Първата машина има широчина на рязане 45 cm, а втората – 50 cm. Практиката е показала, че това са оптималните машини за поддържане на живия плет в малки и средно големи дворове и градини, до чийто най-отдалечен край може да достигне електрически кабел. Над тази граница вече започва територията на професионално поддържаните паркове, за което по-подходящата ножица вече е бензиновата HS 81 T.
Техническите данни на двете електрически ножици са дадени в таблицата, като ще обърнем внимание на ниското тегло на HSE 41, която тежи само 2,9 kg. За сравнение бензиновият аналог на тази машина тежи вече 4,7 kg. Ниското тегло е фактор от съществено значение, който прави машината по-комфортна и по-малко уморяваща ръцете при подрязване на по-големи площи. Така тази дейност става по-достъпна и за хора, непривикнали на физическо натоварване, прави оформянето и поддържането на живия плет по-привлекателно занимание и за представителките на нежния пол. По-мощната и с по-голяма широчина на рязане ножица HSE 61 тежи малко повече – 4,1 кг.
Основната ръкохватка на ножицата HSE 61 е силно удължена, удължен е и пусковият бутон, който е дублиран с втори, който се намира в основата на ръкохватката. Всичко това е направено за улесняване в максимална степен на работата с протегнати ръце при обрязване на високи плетове. Друго удобство при този модел е възможността тази ръкохватка да се завърта и фиксира в пет различни позиции, така че да бъде най-удобна при работа. Тази ножица се отличава и по своя електродвигател с намалено ниво на вибрациите.
За тези, както и за всички останали ножици за жив плет на STIHL е характерна прецизната изработка на режещите гарнитури. Ножовете на режещите гребени са изрязани един по един с лазерен лъч, а остриетата им са заточени и шлифовани с диамантени дискове. Това гарантира отличното им прилягане един към друг, а тяхната острота се запазва по-продължително. Оптималната геометрия на режещите ръбове спомага за намаляване на усилието за срязване на клонките, намалява се натоварването на електродвигателя, поради което ножицата може да реже с лекота и по-дебели клонки.
Всички ножици имат приспособление за фиксиране края на кабела, така че при опъване той да не се измъква от щекера.
Изборът на модела зависи от вида и условията, при които ще бъде използвана ножицата. Моделът HSE 41 е по-подходящ за подрязване на вече оформени живи плетове от храсти с по-тънки клонки. Неговите ножове се движат с по-голяма честота (3400 min-1), разстоянието между тях е по-малко (21 mm) и съответно ножицата реже по-фино и чисто.
По-мощната ножица HSE 61 вече е в състояние да реже и по-дебели стъбла, характерни за плетове, които тепърва ще бъдат оформяни или пък продължително време са били запуснати. Честотата на движение на ножовете тук е по-ниска(3200 min-1), а разстоянието между тях е по-голямо.

Ножица за рязане на висок плет
Когато става дума за жив плет с нормална височина, до чиято най-висока точка при изпънати над главата ръце може да се достигне с ножицата, проблем няма и остава в зависимост от обстоятелствата да се реши каква да бъде тя – с електрически или бензинов двигател и колко дълъг да е режещият апарат.
В някои случаи обаче височината на живия плет налага или да се работи от подвижна платформа, или да се използват специални ножици, които позволяват подрязване на по-голяма височина, без човек да се отделя от земята. Това вече влиза в територията на професионалното градинарство и изисква по-специална машина, каквато е ножицата с бензинов двигател HL 100, специализирана именно за такива цели.
При нея режещият апарат е закрепен не непосредствено към тялото с двигателя, а заедно с олекотен редуктор е монтиран в края на дълъг прът. Така общата дължина на машината заедно с режещата гарнитура става 248 cm, което означава, че с нея може да се подрязват жив плет и храсти на височина до около 3 m. Работата се улеснява и поради това, че режещият апарат е закрепен шарнирно и може да се завърта под ъгъл 135°, което позволява плетът да се подрязва не само отстрани, а и отгоре. За по-удобно транспортиране на машината той се завърта успоредно на носещия го прът. Широчината на рязане е 50 cm и с горе-долу толкова се намалява общата дължина, когато режещата гарнитура е прибрана в транспортно положение. Машината тежи 6,9 kg и за по-лесна и удобна работа нависоко тя се окачва на прехвърлен през рамото колан.
Със същия успех ножицата HL 100 може да се използва и за подрязване на ниски храсти, при което режещият апарат се завърта и фиксира така, че да заеме хоризонтално положение, независимо от височината на работещия и начина на държане на машината.
Машината има двигател с работен обем 31,4 cm³ и мощност 1,4 к.с.
Съществено е да се отбележи, че моделът HL 100 има най-съвършения към момента двигател с вътрешно горене STIHL 4-MIX, който обединява предимствата на двутактовите с четиритактовите двигатели. Той се отличава с по-висока мощност, по-голям въртящ момент и по-бързо се форсира. За разлика от четиритактовите двигатели, този работи с двутактова смес от бензин и масло и поради това няма отделна смазочна система, не се налага постоянен контрол на нивото и евентуално доливане на масло в картера, нито неговата периодична подмяна. Възприетият при STIHL 4-MIX принцип на работа гарантира доброто смазване при всякакво пространствено разположение на двигателя. Конструкцията му е значително олекотена, което е много съществено предимство за този вид инструменти. Той се отличава с опростено обслужване и лесно запалване. Има по-ниско ниво на шума и отделя значително по-малко вредни за околната среда съставки в изгорелите газове. Този двигател напълно съответства на строгите норми за съдържание на изгорелите газове, възприети в ЕС през 2007 г.
За улесняване на запалването двигателят има автоматично действащ декомпресионен вентил, който намалява степента на компресия в цилиндъра, когато буталото преминава през горна мъртва точка. Така се улеснява запалването на двигателя и се намалява силата за опъване на въжето.

Машини за рязане на клони и поддържане на короната на дърветата
Не само храстите в живия плет се нуждаят от редовно подрязване. Същото се отнася и за дърветата, където постоянно се налага рязане на клони било за отстраняване на тези, които са изсъхнали и счупени, или пък при ежегодната есенно-зимна резитба за прореждане и формиране на короната. Така се подобрява достъпът на слънчевите лъчи до всички клони и плодове, улеснява се растителната защита, активизира се плододаването на дърветата, включително старите се подмладяват и започват да раждат повече и по-едри плодове. Редовната и правилно извършвана есенно-зимна резитба се отразява благотворно върху развитието на надземните и подземните части на овощните дървета. Резитбата на възрастните и в повечето случаи високи дървета не е никак лесна работа, защото трябва да се работи на висока и не особено стабилна стълба, а в промишлените градини се използват механично повдигащи се подвижни платформи. Умножена по броя на дърветата, резитбата в повечето случаи е тежка, уморителна, а често и не безопасна работа.
За кастрене и резитба на високо разположени клони STIHL предлага оптималното решение – специален верижен трион, който позволява рязане на клони на височина до 5 m от стабилно стъпил върху земята човек. Други помощни средства не са му необходими, рискът от падане с работещ трион в ръка от стълбата или дървото е напълно елиминиран и работата става безопасна, като основно трябва да се внимава къде ще падне отрязаният клон. Към момента в България се предлага новият професионален модел на STIHL HT 101, който работи с най-подходящия за целта, модерен и екологичен двигател на STIHL 4-MIX, същия, който се използва и при ножицата за жив плет HL 100. Аналогична е и системата за автоматична декомпресия на цилиндъра за улесняване пускането на двигателя.
Машината за кастрене на клони HT 101 има дълъг, изработен от лека и здрава алуминиева сплав, телескопично разгъващ се прът. В предния му край е закрепен режещият агрегат с водеща шина и верига, задвижвана от редуктор. Въртеливото движение от двигателя се предава на редуктора посредством гъвкав вал и два цилиндрични елемента с надлъжни шлицове, влизащи един в друг за осъществяване на телескопичния ефект. Всички те се намират във вътрешността на пръта. Така общата дължина на машината с монтиран режещ апарат може да се променя безстепенно в границите 270–390 см.
Машината реже с верига, която се движи върху шина, като широчината на рязане е 30 cm. Използвана е веригата Oilomatic 3/8″ Picco Micro Mini Comfort 3. Това е сравнително нов модел нископрофилна верига, която се отличава с повишена производителност при рязане в съчетание с намалена способност за възникване на обратен удар. Характерна за нея е намалената с 16% широчина в сравнение с обикновените вериги, което не само намалява натоварването на двигателя при рязане, но и се намалява количеството раздробена на стружки дървесина. Тази верига е специално пригодена за рязане с леки моторни триони. Идеална е за потребители, които търсят не само бързо рязане, но и комфорт при работата. Особено подходяща е за кастрене на клони и резитба на овощни дървета, както и при дърводобив в млади гори със сравнително тънки стъбла на дърветата.
Разработената от STIHL система за подобрено смазване на веригата Oilomatic значително подобрява нейното смазване в областта между върха и долната страна на шината. Благодарение на нея дълготрайността на веригата, шината и зъбното колело се удължава съществено, а разходът на масло намалява.
Към края на пръта може да се постави и преходник за монтиране на режещия агрегат под ъгъл спрямо пръта, което в някои случаи е съществено удобство.
Машината без шина и верига тежи 7,6 kg. При работа трионът се държи и направлява с две ръце, като умората е минимална, когато се ползва специално създаден за окачване на машината презраменен самар. Така тежестта ù се носи от раменете, а ръцете са разтоварени и вниманието може да се съсредоточи върху направляването на намиращия се нависоко режещ апарат.
Трионът има удобна за работа многофункционална ръкохватка, на която са интегрирани и разположени удобно всички органи за управление – спусъкът на газта и предпазителят срещу неволното му задействане, бутоните за стартиране при запалването и спиране на двигателя. Запалването на двигателя е улеснено и благодарение на задействаната с пръст помпа за подкачване на горивото към карбуратора. Машината има антивибрационна система с еластично окачване на двигателя, която в значителна степен намалява предаваните на ръцете вибрации и прави работата по-малко уморителна.

Верижен трион за рязане в короната на дърветата
Когато става дума за кастрене и резитба на клони, не може да не споменем и специализирания за работа нависоко, в короната на дърветата, верижен трион на STIHL, модела MS 192 T. На него бе посветена подробна статия в списанието (НС 11/12008) и затова тук само ще маркираме някои от неговите най-съществени характеристики и предимства. Това е максимално олекотена и лесно повратлива машина, удобна за работа, с ниски вибрации и минимално уморяваща ръцете, с улеснено пускане на двигателя и възможно най-обезопасена откъм възможността от възникване на обратен удар по време на рязане. С тегло от само 3,1 kg (без шина и верига) той продължава да бъде най-лекият моторен трион в света. Едновременно с това трионът има необичайно мощен за големината и теглото си двигател, което му позволява да реже и дебели клони. С мощност 1,3 kW (1,8 к.с.) той достига също така рекордно съотношение „тегло–мощност“ от 2,4 kg/kW. Всичко това е постигнато с двигател с работен обем от 30,1 куб.см.
По желание на клиента трионът MS 192 T може да бъде предоставен и със системата за улеснено запалване на двигателя, позната като ElastoStart. Трионът работи с верига 3/8″ P Picco Micro Mini Comfort 3, която подобно на описаната вече е конструирана специално за работа с леки триони.
Тронът има и ухо за закачане на карабинера на осигурителното въже. Така работещият е сигурен, че при евентуално изпускане тя е обезопасена и няма да падне на земята. Поради това вниманието му е съсредоточено най-вече върху собствената му безопасност, като при необходимост може да пусне машината, за да освободи ръцете си. <<  Обратно към списъка с Полезни съвети